B&S Reflection – להבריא את המציאות שלנו

Body& Soul Reflection –  איננו רק עוד טיפול, בעיני ובעיני המתנסים זה נס של ממש. תהליך ברפלקשן הינו תהליך קצר, קל ליישום וקל ללמידה.

נקודת המוצא לעבודת הרפלקשן מתבססת על ההבנה שכל מה שאנו חווים ופוגשים בחיינו הינו תוצאה של תהליך פנימי, חוויה עמוקה, לחץ או טראומה (במיוחד אלה שחווינו בגיל מאוד צעיר ואינינו זוכרים) שלא באו על פתרונם.
עבודת השיקוף והתיקון שאנו עושים מחוללת שרשרת תגובות כזו בה מופיע שיפור ברמה המיידית בכל תחומי החיים, שמעמיק עם המשכו של תהליך העבודה.
הסיבה ששינויים חיוביים כאלה מתאפשרין נובעת מכך ששינוי קטן בדפוסים המקובעים שלנו מחולל תמורה גדולה שתוצאות שלנו בכל התחומים הן ברמה הפיזית – יצירת בריאות טובה יותר והן במת מערכות היחסים בינינו לבין סביבתנו, עבודתנו ושאר ההיבטים החיינו. ממש כפי שתנועה קטנה בצירו של מחוג השעון גורמת לתנועה גדולה בקצהו של המחוג.

תהליך הרפלקשן יוצר שינוי תודעתי שכפי שאנו למדים מהמדע הצעי – האפיגנטיקה – יש לו השפעה מהותית על תפקוד קרומי התאים שלנו ומכאן על מצבנו הפיזי, הרגשי ותפקודנו בכלל.

איך עוברים תהליך כזה?

התהליך נעשה בקליניקה והוא כולל מפגש עבודה ומספר דקות לתרגול בבית מדי יום.
כדאי לקיים מפגשי B&S Reflection לפחות אחת ל-3 שבועות, פרק הזמן הנדרש להשרשת שינוי תודעתי.

בימים אלה מפתחות סדנאות ללימוד השלבים הראשונים של השיטה שמאפשרים לכל אחד לתרגלה בעצמו.

בקליניקה מיושמת גישת הרפלקשן בצד טיפול בכלים של הרפואה הטבעית ובהם: תזונה, נטורופתיה,
הומיאופתיה, צמחי מרפא, גישות דיקור שונות ועוד. כך אנו משיגים תוצאות טובות הרבה יותר המבוססות על רפואת גוף-נפש.

ובאותו הנושא, ראיון בתכנית הבריאות של פרופ’ רפי קרסו:

מוזמנים לשתףEmail this to someone
email
Share on Google+
Google+
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook